Onze ideeën en plannen

De gemeenteraad van Nuenen heeft in haar vergadering van 10 december j.l. ingestemd met het voorstel van Wethouder mw. Van Brakel om de ontsluiting van Nuenen-West aan de zuidzijde te laten lopen in een verlengde van de Laan door de Panakkers over de volkstuinen via Wettenseind naar de Geldropsedijk. Hoe die ontsluiting er uit moet gaan zien is al eerder in de pers duidelijk gemaakt. Er moet een rotonde komen op de kruising Wettenseind-Geldropsedijk en de busbanen van en naar de A270 moeten open. Ter bescherming van de bewoners langs de gehele Geldropsedijk moet er fluisterasfalt komen (dit ligt er inmiddels al plm. 15 jaar!) en geluidswallen ter bescherming van het geluidsoverlast. Bovendien sluit zij de Opwettenseweg af voor het verkeer.

En dat alles omdat er volgens deze wethouder geen alternatieven zijn.

Weliswaar is tijdens de behandeling van dit voorstel is een motie ingediend door Natuurlijk Nuenen met een nieuwe variant waarbij de Opwettenseweg afgesloten blijft voor het verkeer maar de ontsluiting gerealiseerd wordt door aan de Laan door de Panakkers aan de oostzijde van de Opwettenseweg een lus te maken die uitkomt bij het Bultsepad. Waar het verkeer dan naar toe moet is een vraagteken.

Maar is er dan geen alternatief?

Ja zeker wel, alleen dit past niet in het straatje van de wethouder maar voldoet wel aan alle eisen van een amendement (december 2019) en een motie (mei 2020) van diezelfde raad. Bovendien past dit alternatief geheel binnen het plangebied van Nuenen-West en is ingediend door Het Collectief.

Hoe ziet dat alternatieve voorstel er dan uit?

Schematische weergave van het plan

Voor bewoners van de nieuwbouw ten westen van de Opwettenseweg maken we een verbinding vanaf de Laan door de Panakkers die kruist met de Vorsterdijk ter hoogte van het oude Coppelmansterrein, achterlangs de boerderij in het Buurtschap Opwetten en die vóór de Kleine Dommel uitkomt op de Opwettenseweg. 

Voor bewoners van de nieuwbouw ten oosten van de Opwettensewg maken we een verbinding vanaf het verlengde van de Laan door de Panakkers die kruist over  Wettenseind achter het Buurtschap Opwetten over de Kleine Dommel uitkomend op de Wolvendijk.

Grote voordeel van deze beide ontsluitingen is dat we daarmee het Buurtschap Opwetten autoluw maken en door het openlaten van het eerste deel van de Opwettenseweg  blijven de bedrijven daar en die van de Pinckart toegankelijk voor het verkeer.

Maar voor de weg ten oosten van het Buurtschap moet de wethouder gaan praten met haar collega in Eindhoven. En dat wil ze niet. En waarom niet???

Toch is dat helemaal niet zo raar om met Eindhoven in gesprek te gaan. Uiteindelijk bouwen we een zeer belangrijk deel van de 1500 woningen als uitbreiding voor Eindhoven. Zo was het oorspronkelijke plan in 2008 tot stand gekomen.

Bij deze doen we nogmaals een dringend beroep op de dames en heren van de gemeenteraad om de wethouder tot andere keuzes te laten komen. Zij voorkomt daarmee een grote verkeersdrukte met alle nare gevolgen van geluidsoverlast, fijnstof en onveilige situaties in Nuenen Zuid.

En is er ook een alternatieve fietsroute?

Jazeker. Deze fietsroute is gericht op fietsverkeer tussen Nuenen en Eindhoven en loopt als volgt: fietsers komen over het eerste deel van de Opwettenseweg en het Bultsepad naar de Bakertselandweg, vervolgens naar de Dubbenstraat en dan via een prachtig groen tracé over een stukje Dorenweg en verder over de Kleine Dommel naar de Oude Muschbergweg uitkomend op het fietspad van de A270. En ook hiervoor moet je naar de Gemeente Eindhoven.

Waar een wil is, is plaats voor een veilige weg.