Tijdlijn

Deze tijdlijn is nog in ontwikkeling.

2008-2010

Het bestemmingsplan Nuenen-West wordt goedgekeurd. Het bevat nog geen definitieve oplossing voor ontsluiting van de Zuid-kant:

“De ontsluiting via de Geldropsedijk wordt niet mogelijk gemaakt binnen dit bestemmingsplan. De besluitvorming of deze ontsluiting mogelijk wordt gemaakt en zo ja in welke vorm is uitgesteld naar een later stadium.”

Zie de plankaart en de toelichting op het bestemingsplan voor meer details.Mini weergave van de plankaart
2011

Eerste uitwerkingsplan voor Nuenen-West. De eerste huizen aan de Europalaan worden gebouwd.
2017

Tweede uitwerkingplan voor Nuenen-West. De volgende reeks huizen aan de Europalaan.

Deze tijdlijn is nog in ontwikkeling.